Moderné bývanie a príroda patria k sebe

Dokončili sme výstavbu šiestich bytových domov a v tomto roku ešte budeme kolaudovať ďalšie dva. Posledné dva domy dokončíme v budúcom roku 2023. Od počiatku sa spolu s modernými vlastnosťami bytov snažíme vytvárať príjemné prostredie okolia domov zamerané na čo najviac zelene.

Podporiť tak prirodzenú polohu areálu v bezprostrednej blízkosti prírodného fenoménu, vodného toku rieky Váh.

Tento zámer nadobúda osobitnú váhu so zhoršujúcimi sa klimatickými podmienkami. 

Napĺňame ho po porade s odborníkmi v súlade so zásadami permakultúry predovšetkým výsadbou lúk, stromov, okrasných drevín a kvetov.

Na tieto účely sme vytvorili celkovú nezastavanú plochu okolo l 16 000 štv. m.

Dosiaľ pre prvých šesť domov sme uskutočnili na ploche okolo 9670 štv. m výsadbu lúčnej trávy s kvietkami jarnými, letnými i jesennými. Pred terasami bytov na 1.NP sme vysadili dosiaľ 450 kríkov tvoriacich živé ploty a 650 okrasných rastlín pred plotmi.

Na plochách lúk sme vysadili 63 stromov a vedľa chodníkov stromovú alej so zatiaľ 27 stromami.

Na voľnej ploche okolo 1200 štv. m vedľa BD 10 pripravujeme vytvoriť malý voľnočasový areál na odpočinok, stretávanie i hru detí.

Postupne spolu s bytmi sa stávate podielovými spoluvlastníkmi i pozemkov a na nich lúk, stromov, kríkov a kvetov. Ako všetko, osobitne to živé, si vyžaduje odbornú starostlivosť.

Chcem Vás preto po niektorých negatívnych skúsenostiach poprosiť, aby ste sa o investíciu do zelene a okolitého prostredia starali čo najlepšie, odborne a pravidelne.

Relatívne nízke náklady na údržbu nezaťažia moc váš rodinný rozpočet a budú prinášať trvale to čo je v mestách vzácne, zdravé prostredie pre život a pohodu bývania v ňom.

 

S úctou,
Jozef Šišila

Kontakt

Projekt realizuje spoločnosť:
Predaj:
Financovanie:

Vizualizácie majú ilustračný charakter, developer si vyhradzuje právo na zmenu / Copyright © 2019 Victory Port

Užívateľská príručka Victoryport | Privátna zóna