Triedený zber bude uzamknutý v štýlových prístreškoch (tento konkrétne pred BD7 a BD8)