Ukončenie betónových skeletov na BD8. Pred budovou príprava podkladu pre parkovacie miesta