Proces výstavby Victory Port

Pokračujeme v skeletoch BD7 a BD8

V BD1 sme skončili potery a pripravujeme sa na omietky. V BD2 sme skončili inštalácie podlahového kúrenia a pripravujeme potery.

Na bytových domoch 7 a 8 dokončujeme 2. podlažie

Do Vianoce plánujeme dokončiť aj tretie podlažie.Zateplovanie prebieha na bytovom dome číslo 1. Vývody z bytových domov napájame na inžinierske siete, technológia je už na mieste, pokračujeme vo výkopových prácach.

Projekt realizuje spoločnosť:
  • Bella Vista, s. r. o.
  • +421 903 703 462
  • vladimir.kruzliak@telink.sk
Predaj:
  • Mária Gajanová
  • +421 903 544 150
  • mg.real@atlas.sk
Financovanie:
  • Ing. Mário Mika
  • +421 948 899 945
  • mika.mário@investtec.sk

Vizualizácie majú ilustračný charakter, developer si vyhradzuje právo na zmenu / Copyright © 2018 Bella Vista, s.r.o. / Kompletná ponuka nehnuteľností