V BD1 sme skončili potery a pripravujeme sa na omietky. V BD2 sme skončili inštalácie podlahového kúrenia a pripravujeme potery.