So skeletom sme sa dostali už na piate podlažie a plánujeme do 30.9. najneskôr osláviť hrubú stavbu prvých dvoch domov stromčekom na streche. Veríme, že sa nam podarí do 15.10. založiť všetky okná i vstupné dvere, domy uzatvoriť a priebežne zacať s inštaláciami rozvodov vody, vzduchotechniky a kanalizácie.