Prvé stavebné práce na projekte Victory Port začali

K 18. júlu 2019 máme v procese výstavby 3. poschodie dvoch bytových domov a súčastne boli dokončené inžinierske siete – pripojenie trafo stanice, voda a kanalizácia.