Na bytových domoch 7 a 8 dokončujeme 2. podlažie

Do Vianoce plánujeme dokončiť aj tretie podlažie.Zateplovanie prebieha na bytovom dome číslo 1. Vývody z bytových domov napájame na inžinierske siete, technológia je už na mieste, pokračujeme vo výkopových prácach.