BD2 a BD1 pred dokončením

Po prvýkrát sa nám ukázali prvé dva bytové domy v bez lešenia